Evropa ohlásila přechod na zelenou energetiku, která pokryje 80 % spotřeby

Datum: 21. 12. 2018
Evropská komise na počátku prosince 2018 přijala strategickou dlouhodobou „prosperující, moderní, konkurenceschopnou vizi neutrální klimatické ekonomiky“ do roku 2050.  V podstatě se jedná o plán přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jde o zásadní příspěvek EU k plnění klimatických cílů Pařížské mezinárodní dohody o snižování emisí.

Evropská komise


Nová strategie

Strategie označovaná jako „Čistá planeta pro všechny“ ukazuje, jakým způsobem může Evropa vést na cestě ke klimatické neutralitě za pomoci „reálných technologických řešení, posilování práv občanů a sjednocováním klíčových činností v oblastech jako jsou průmyslová politika, financování, nebo výzkum,“ informovala komise. Tento přechod může být proveden „při zajištění sociální spravedlnosti“.

Na základě výzvy Evropské rady z března tohoto roku, sdělila komise svou vizi klimaticky neutrální budoucnosti. Při té počítá se všemi politickými stranami Evropské unie. Vize přesně naplňuje dohody zapsané v Pařížské dohodě z roku 2015, tedy udržet vzrůst teplot oproti předindustriální době pod 2 °C a pokračovat v úsilí snížit toto zvýšení pod 1,5 °C.

Při úsilí stát se klimaticky neutrální ekonomikou sdělila Evropská komise, že bude vyžadována společná práce v sedmi oblastech. Oblastmi jsou: Efektivita energetiky, zavedení obnovitelných zdrojů energie, čistá, bezpečná a propojitelná mobilita, konkurenceschopný průmysl a kruhová ekonomika, infrastruktura a propojení, biohospodářství a přírodní zdroje uhlíku, zachytávání a ukládání uhlíku s cílem řešit nadměrné emise.

Komise dodala, že pozvala Evropskou radu, parlament, výbor regionů a hospodářský a sociální výbor, aby projednali tuto strategii. Dodala, že ministři všech příslušných formací by měli uspořádat rozšířené politické debaty o příspěvku svých politických oblastí k celé vizi ještě před zasedáním Evropské komise v rumunském Sibiu, které se má konat v květnu 2019. Evropská unie by se měla snažit přijmout a předložit ambiciózní strategii rámcové dohody Organizaci Spojených Národů do začátku roku 2020, jak požaduje 
Pařížská dohoda.

80% elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

"I při spuštění nové strategie  bude evropský energetický systém potřebovat dekarbonizaci", sdělil Komisař pro klimatické činnosti a Energetiku, Miguel Arias Cañete.

„Do roku 2050 má být 80 % elektřiny vyráběno pomocí obnovitelných zdrojů energie. Společně s jadernou energií budou tyto zdroje páteří bez uhlíkového energetického systému Evropy," uvedl Cañete.

V současnosti 128 jaderných energetických reaktorů (s celkovým výkonem 119 GW elektrických), provozovaných ve 14 z 28 členských zemí Evropské unie vyrábějí asi jednu čtvrtinu elektřiny produkované v celé Evropské Unii. Jaderná energetika nyní zajišťuje 53 % evropské bez uhlíkové energie.

Eurokomisař Cañete dodal: „S tímto plánem bude Evropa první na světě, kdo bude disponovat hlavně bez uhlíkovou energetikou do roku 2050. Naše strategická vize je výsledkem rozšířených vědeckých a ekonomických analýz, jakož i zpětné vazby od zúčastněných akcionářů a občanů.“

„Příchod neutrálního klimatu je potřebný, možný a v zájmu Evropy. Je potřeba naplnit dlouhodobé teplotní cíle Pařížské dohody. Se stávajícími technologiemi, které mají být nasazeny v nejbližší době, je možné tuto akci provést. V zájmu Evropy je ukončit závislost na importu fosilních paliv a investovat do smysluplných zlepšení každodenních životů Evropanů,“ doplnil Cañete.

Co je obsahem nového plánu Evropské komise?

• Postupný odchod od využívání fosilních paliv v prospěch obnovitelných zdrojů energie

• Snižování spotřeby fosilních paliv přinese pozitivní efekty v úspoře nákladů v podobě škod na zdraví Evropanů. Přechod na čistou ekonomiku sníží předčasná úmrtí způsobená jemnými prachovými částicemi o více než 40 % a zdravotní škody o přibližně 200 miliard eur ročně.

• Více než 80 % evropské elektřiny bude pocházet z obnovitelných zdrojů. Využití obnovitelných zdrojů přispěje významně k posílení energetické nezávislosti Evropy.

• Dekarbonizace evropské ekonomiky se neobejde bez posílení elektrifikace, která současně přestavuje příležitost pro evropské firmy na úrovni zhruba 1,3 biliónů eur. 

• Posílení role aktivních spotřebitelů energie a energetických komunit. Výroba čisté energie bude více v rukou spotřebitelů.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Evropská komise
Facebook
Přečteno: 1263x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.3 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: