Jak získat nové dotace na elektromobily a nabíjecí stanice?

Datum: 16. 10. 2018
Stát podpoří nákup vozů na elektrický pohon a vybudování nabíjecích stanic pro firmy pomocí dotace v rámci výzvy Nízkouhlíkové technologie 2018 – elektromobilita. Žádosti bude možné podávat od letošního prosince do května 2019. 

Wikipedia


Kdo má nárok na nové dotace?

Žadateli o dotace na elektromobilitu mohou být malé, střední i velké podniky, včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným sektorem. Projekt musí být realizován na území České republiky mimo hlavní město Prahu. 

Žadatelé mohou získat prostředky na nákup elektromobilu, ať už osobního či nákladního, případně minibusu či čtyřkolky. Financovat lze i pořízení (rychlo)nabíjecí stanice s možností doplnění o baterii pro elektromobily, a to v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

Malé podniky mohou získat podporu až do výše 75 % způsobilých výdajů, u středních podniků je to 65 % a u velkých potom 55 %. Maximální výše způsobilých výdajů se odvozuje od kategorie vozidla: u čtyřkolek (kategorie L6e a L7e) je to 30 % z celkové ceny, u ostatních elektromobilů (M1, N1 a N2, M2 a M3) pak 45 %. 

Pro kategorii osobních vozů (M1) je stanovena horní hranice 1 milion korun. U dražších vozů se výdaje nad milion korun uvádějí jako nezpůsobilé. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 50 tisíc až 5 milionů korun. Za způsobilé výdaje se považuje rozdíl ceny pořizovaného elektromobilu oproti obdobnému konvenčnímu automobilu.

Hlavní podmínky podpory

Předpokladem pro získání podpory  je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo jeho ucelené etapy) z vlastních zdrojů. Může se jednat o úvěr. Podpora na nabíjecí stanice je v režimu de minimis, což znamená, že tato dotace nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout částku 200 tisíc eur.

Žadatel musí prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde projekt uskuteční. Projekt nesmí zahájit před datem podání žádosti. Při ověření finančního zdraví vyjádřeného zjednodušeným ekonomickým hodnocením musí žadatel dosáhnout alespoň pěti bodů. Je také stanovena doba, po kterou musí příjemce používat majetek pořízený z dotace k podporovaným ekonomickým činnostem.

Dotace není určena pro komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, výzkumné a vývojové projekty. Není možné podporovat pořízení vozů, které již vstoupily do odpisů, ani nákup olověných a alkalických akumulátorů. Žadatel musí vykonávat činnost spadající pod klasifikaci CZ-NACE.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Wikipedia
Facebook
Přečteno: 2556x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.3 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: